Towary masowe / drobnica konwencjonalna
Towary masowe / drobnica konwencjonalna

Towary masowe / drobnica konwencjonalna

Wyróżnia nas szeroki zakres obsługiwanych towarów, który obejmuje:

  • towary suche: zboża, śruty, rudy, węgiel, kruszywa,
  • towary płynne: ropa, chemikalia, gaz, oleje,
  • towary chemiczne luzem – w tym towary niebezpieczne.

Oferujemy:

  • bogate doświadczenie w realizacji spedycji towarów masowych,
  • kompetencje w obsłudze towarów chemicznych luzem, również towarów niebezpiecznych,
  • magazyny na bezpośrednim zapleczu portu.

Zapewniamy kompleksową obsługę spedycyjno-celną ładunków masowych i drobnicowych. Zajmujemy wiodącą pozycję na rynku w obsłudze towarów chemicznych płynnych, ropopochodnych, a także towarów paszowych i innych ładunków zjednostkowanych  w portach Trójmiasta.

Regularnie współpracujemy z większością terminali w Portach Gdańska i Gdyni oraz ze specjalistycznymi służbami i firmami w ich otoczeniu.